Členstvo

Pravidlá

Členom občianskeho združenia sa môže stať jednotlivec alebo organizácia po vyplnení a zaslaní žiadosti o členstvo. Žiadosť podľa platných stanov organizácie odsúhlasia zakladajúci členovia. Členstvo v združení je ďalej podmienené zaplatením ročného členského príspevku. Po pripísaní sumy členského na účet našej organizácie Vám zašleme členskú kartu.

Výška členských príspevkov

Jednotlivec: 20 €/rok
Študenti, dôchodcovia: 10 €/rok
Organizácie: 30 €/rok
Členské môžete zaplatiť osobne v kancelárii združenia alebo prevodom cez bankový účet.

Organizácia: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS
Kancelária: Rajská 15, 3. poschodie, 811 08 Bratislava
Číslo účtu: 2847511657/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK 71 02 0000 00002847 511657
SWIFT KÓD: SUBASKBX
Poznámka: Do poznámky napíšte „Členské/Meno/Názov organizácie (pre ľahšiu identifikáciu).

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám e-mail na bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk
alebo zavolajte na +421915586977.

Členská karta

Benefity pre majiteľa členskej karty Bratislavské rožky:

  • 50% zľava na publikácie vydaných združením,
  • 25% zľava na uverejnenú reklamu na webovej stránke www.bratislavskerozky.sk,
  • prednostné právo na vychádzky a podujatia s limitovaným prístupom,
  • elektronický mesačník (newsletter) s aktualitami o činnosti OZ Bratislavské rožky,
  • pozvánka na každoročné plenárne zasadnutie OZ Bratislavské rožky,
  • pozvánka na odovzdávanie ocenenia Zlatý rožok

Unsere Unterstützer